KOLEJNY PROJEKT MIDZYNARODOWY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO


Szkolny Klub Europejski EUROMODZIAKI rozpocz realizacj kolejnego projektu w akcji eTwinning. Biorc pod uwag poprzednie sukcesy szkoy – 5 projektów nagrodzonych Ogólnopolsk Odznak Jakoci i jeden Nagrod Europejsk- mona mie nadziej, i nastpne przedsiwzicie okae si strzaem w dziesitk. Tym razem gimnazjalici we wspópracy z przyjaciómi z miejscowoci Crolles we Francji (Oto adres internetowy naszej szkoy partnerskiej:
http://www.ac-grenoble.fr/college/beauvoir.crolles/) realizowa bd projekt zatytuowany “Closer to Europe-Closer to each other” (Bliej Europy- bliej siebie nawzajem). Gównym jego celem jest pogbianie wiadomoci o krajach Unii Europejskiej, w tym gównie Francji. Priorytetem wykonywanych zada bdzie zapoznanie si przez uczniów z wiadomociami o kraju partnerskim (poszerzenie wiedzy o informacje na temat jego stolicy, hymnu, tradycji, kultury), a nastpnie wymiana spostrzee z przyjaciómi zza granicy. Przedsiwzicie ma take na celu rozwijanie umiejtnoci posugiwania si jzykami: angielskim i niemieckim, gdy ich znajomo bdzie niezbdna do realizacji prac projektowych. Z jednym z zada mona zmierzy si ju dzi, gdy kady ucze naszego gimnazjum ma moliwo wzicia udziau w konkursie plastycznym: „ SMAKI FRANCJI ” (Szczegóy konkursu mona znale w gablocie szkolnej).

Do innowacyjnych dziaa w ramach akcji eTwinning zalicza si równie zapoznanie modych ludzi z nowoczesn metod e-learningu, a take spotkania z obcokrajowcami, których czonkowie klubu dowiadcz kilkakrotnie, gdy bd uczestniczy w cyklu warsztatów jzykowych i wyjad w góry na obóz szkoleniowy “Euroweek” wspófinansowany z zasobów Unii Europejskiej. zobacz certyfikat>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo