Pene wrae i ciekawostek wycieczki pierwszoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

W zmierzajcym ku kocowi roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze trzykrotnie wybieray si na wycieczki. Kada z nich czya w sobie przyjemno poznawania nowych miejsc z poytecznoci nabywania nowych dowiadcze i umiejtnoci. Dlatego te warto o nich napisa, by pokaza, e uczymy si nie tylko w szkolnych murach, ale i poza nimi.
Pierwsze dwie wycieczki jako punkt docelowy obray niedalek ód. Najpierw w grudniu wybralimy si do, znajdujcego si na terenie Manufaktury, Experymentarium. Tam pierwszoklasici mogli przekona si, e fizyka i jej prawa to nie tylko poznawane na lekcjach definicje i wzory, ale po prostu samo ycie. Dowiadczanie wpywu fizyki, optyki czy dynamiki na co dzie jest bowiem tak czste, e przestajemy na nie zwraca uwag. Wizyta w Experymentarium uwiadomia nam, e to, co nas otacza i to, co robimy, mona nazwa jednym wielkim dowiadczaniem fizyki w codziennoci. Póniej wybralimy si do Silver Screenu na zajcia o nazwie "Lekcja w kinie". Dziki niej uczniowie poznali kolekcj efektów specjalnych, jakimi posuguj si twórcy filmowi. Wszystkie ich odmiany ilustrowane byy konkretnymi przykadami, a na koniec mona byo sprawdzi swoj wiedz na temat efektów specjalnych w czasie krótkiego quizu. Ostatnim elementem lekcji bya projekcja filmu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Zodziej pioruna", w trakcie której co dociekliwsi uczniowie mogli rozpoznawa i rozszyfrowywa zastosowane przez specjalistów sztuczki, majce uatrakcyjni jego fabu.
Kolejny raz wybralimy si do odzi w marcu. Tym razem tematem przewodnim wycieczki bya historia - zarówno ta blisza naszym czasom, jak i ta ju bardzo odlega. Najpierw odbylimy wdrówk szlakiem ódzkiego Getta i poznalimy tragiczne losy jego mieszkaców oraz miejsca z nim zwizane. Póniej za cofnlimy si w czasie o cae stulecia, by na ekranie kin zobaczy zagad staroytnych Pompejów, zniszczonych przez wybuch Wezuwiusza. Dziki tej wycieczce uczniowie przede wszystkim uwiadomili sobie, e meandry historii najmocniej dotykaj zwykych ludzi, a co, co wydaje si jedynie kolejn dat do nauczenia, kryje w sobie nie tylko opis wielkiego wydarzenia, ale take tragiczny los tych, którzy w nim uczestnicz.
Ostatni raz pierwszoklasici wybrali si na dwudniow wycieczk w maju. Celem ich podróy byo kilka miejscowoci. Pierwsz z nich byo Sanktuarium na Jasnej Górze. Uczniowie mieli tam moliwo nie tylko pomodli si przed Cudownym Obrazem Czstochowskiej Madonny, ale mogli równie zwiedzi wystawy zwizane z histori Polski i obejrze panoram Czstochowy z wiey widokowej znajdujcej si na terenie pauliskiego klasztoru. Po niedugim czasie dotarlimy do Ogrodzieca, który przywita nas nie tylko piknym socem, ale i zapierajcym dech w piersiach widokiem ruin zamku - jednego z tych, które stanowiy dawn warowni na tzw. Szlaku Orlich Gniazd. Przewodnik oprowadzi nas po wszystkich, dostpnych dla zwiedzajcych miejscach i bardzo ciekawie opowiedzia jego histori. Wieczorem u podnóa zamku mielimy ognisko, a spoyty tam posiek da nam siy niezbdne do nocnego zwiedzania ogrodzienieckich ruin. To byy prawdziwe "Wakacje z duchami", gdy w trakcie niesamowitych, mrocych krew w yach opowieci o tragicznych losach dawnych mieszkaców tego zamku, nie wiadomo skd i kiedy pojawiay si ich zjawy, siejc wród modziey strach i nie lada zamieszanie. Po takiej porcji wrae, w nocnej atmosferze grozy kady szelest wiatru w drodze powrotnej do pensjonatu wywoywa gsi skórk. Na szczcie drugi dzie pobytu na Wyynie Krakowsko - Czstochowskiej nie mia w sobie niczego strasznego. Najpierw uczniowie pojechali do parku wodnego w azach, gdzie przez godzin mieli zajcia sportowo - rekreacyjne, a dwójka z nich: Marta Wachowicz i Marcin Latek zostali zdobywcami medali w nagrod za swoje pywackie umiejtnoci. Póniej dotarlimy do Ojcowskiego Parku Narodowego, w którym pod okiem jego pracowników cztery grupy modziey dokonyway analizy wody z Prdnika i Sspówki, by nastpnie móc porówna wyniki swoich obserwacji i bada terenowych. By to ostatni etap wycieczki. Poegnay nas mijane po drodze: Maczuga Herkulesa i zamek w Pieskowej Skale. W strugach deszczu, zmczeni, ale zadowoleni, dotarlimy do Koluszek.
Przed nami wakacje, a w nastpnym roku szkolnym czekaj na nas kolejne, równie ciekawe wycieczki, dziki którym poznajemy nowe miejsca, uczymy si i wypoczywamy, a przede wszystkim wietnie si bawimy. zobacz zdjcia>>
<< powrót
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo