Pene wrae i ciekawostek wycieczki pierwszoklasistów w roku szkolnym 2013/2014GWIAZDY SZERYFA PRAW DZIECKA ROZDANE – PODSUMOWANIE PROJEKTU UNICEF

4 czerwca w Gimnazjum nr 2 w Koluszkach miaa miejsce nadzwyczajna uroczysto – ceremonia wrczenia GWIAZD SZERYFÓW PRAW DZIECKA. Stanowia ona podsumowanie edukacyjnej kampanii UNICEF w ramach której uczniowie wzili udzia w cyklu lekcji powiconych prawom dziecka. Poznali take histori Malali Yousafzai – pakistaskiej dziewczynki, która wykazaa si niezwyk odwag w walce o prawa dziewczt do nauki. Ta pitnastolatka staa si symbolem sprzeciwu wobec amania praw dziecka. To wanie jej wiadectwo miao by inspiracj dla uczniów, by przyjrze si dokadnie swojemu najbliszemu otoczeniu. Musieli oni zastanowi si czy w ich lokalnej spoecznoci s osoby, które w szczególny sposób wyróniaj si w propagowaniu praw dziecka, czy czyje zaangaowanie w popraw losu dzieci zapado im w pami. Drugim etapem projektu by wybór kandydatów na lokalnych Szeryfów Praw Dziecka. W tym celu kada klas nominowaa 5 osób, sporód których zostali wyonieni laureaci.
Mio nam poinformowa, e uczniowie Gimnazjum nr 2 uhonorowali GWIAZD SZERYFA PRAW DZIECKA nastpujce osoby:
prezes fundacji „Krwinka” p. Elbiet Budny,
radnego zaangaowanego w dziaalno sportow p. Antoniego Tomczyka,
waciciela Mania Studio p. Mateusza Winkla,
penomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom p. Magorzat Szyszk,
policjanta z Wydziau Prewencji Osób Nieletnich Komendy Powiatowej Policji p. Marcina Smarza,
dyrektora Gimnazjum nr 2 w Koluszkach p. Iwon Rosisk,
wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Koluszkach p. Elbiet Filipiak – Mela,
wikarego parafii NMPNP w Koluszkach ks. Sebastiana Krawczyka,
naczelnika Ochotniczej Stray Poarnej W Koluszkach p. Rafaa Jadczaka.
Cho kada z uhonorowanych osób dziaa na innej paszczynie to czy ich wspólny cel- poprawa jakoci ycia dzieci.
Ceremonii wrczenia Gwiazd towarzyszya niezwykle ciepa atmosfera. Odznaczeni nie kryli swojego wzruszenia, ale i zaskoczenia, poniewa nie wiedzieli o czekajcych ich wyrónieniach. Jak wielkiego zaszczytu dostpili wiadcz sowa p. Antoniego Tomczyka, który na swym profilu jednego z portali spoecznociowych napisa „Dzisiaj w rod 04.06.br.w Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach na uroczystoci podsumowujcej III Edycj Ogólnopolskiej Akcji "Szkoa z prawami dziecka", otrzymaem z rk modziey Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka. Przepikne wyrónienie jedno z najpikniejszych i najadniejszych jakie kiedykolwiek otrzymaem. Wrczone w 25 rocznic Konwencji o prawach dziecka UNICEF i 25 rocznicy wolnej Polski. Nie mogo by lepiej serdecznie dzikuj .”
Warto doda, e ca uroczysto uwietniy wokalne i oratorskie wystpy uczniów Gimnazjum nr 2. zobacz zdjcia>>

<< powrót
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo