JAGODA RYBACZUK NA GALI FINAOWEJ W BYTOMIU

Jagoda Rybaczuk, pod opiek p. B. Gudanis, wzia udzia w gali finaowej podsumowujcej X edycj Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a sowo”. Uroczysto miaa miejsce 13 czerwca w siedzibie organizatora – Muzeum Górnolskim w Bytomiu.

Uczennica otrzymaa I wyrónienie za prac zatytuowan wiat, który przemija i zostaa nagrodzona dyplomem oraz e – czytnikiem marki Kindle, amerykaskiej firmy Amazon, która jest wiodcym producentem tych urzdze. Poza tym odebraa z rk Dyrektora Muzeum, p. Dominika Abamowicza, publikacj pokonkursow, zawierajc równie jej prac zrecenzowan przez dr hab. A. Gomó, pracownika naukowego Uniwersytetu lskiego.

Ciekawym akcentem gali by wykad na temat twórczoci Konrada Krzyanowskiego. Naley przypomnie, e to wanie dzieo tego twórcy byo przedmiotem analizy w tegorocznej edycji konkursu. Ca uroczysto uwietnia obecno znamienitych goci wród których znalaz si pose na Sejm RP Wojciech Szarama, Senator RP Andrzej Misioek oraz Prezydent Bytomia Aneta Latacz.

Pobyt Jagody w bytomskiej placówce trwa dwa dni. Warto doda, e organizatorzy konkursu przyjli nas niezwykle serdecznie. Zapewnili nie tylko wyywienie, ale take nocleg w pokojach gocinnych, nalecych do placówki. Umoliwili równie bezpatne zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych. Dziki temu mogymy pozna histori starego Bytomia utrwalon na fotografiach. Nastpnie obejrzaymy niezwykle efektown wystaw przyrodnicz, która zaskakiwaa sw rónorodnoci.

Ekspozycja etnograficzna przybliya nam specyfik ycia lzaków na pocztku XX w. Dziki niej poznaymy nie tylko ciar ich pracy, ale te codzienne ycie i róda rozrywki. Najwiksze wraenie wywara na nas Galeria Malarstwa Polskiego. W zbiorach, istniejcego od ponad stu lat Muzeum, znajduj si dziea m.in. Aleksandra Gierymskiego, Józefa Brandta, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego.

Jagoda Rybaczuk moga obejrze orygina opisywanego przez siebie obrazu Fortepian, autorstwa wspomnianego ju Konrada Krzyanowskiego. Mamy nadziej, e ta podró na lsk zaowocuje dalszymi sukcesami naszej uczennicy w kolejnych edycjach konkursu. Pobyt w Bytomiu by dla niej czasem wielu emocjonujcych przey, które poszerzyy jej wiedz i jeszcze bardziej uwraliwiy na kulturalny wymiar otaczajcego j wiata.zobacz zdjcia>>

 << powrót
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo