Gimnazjum nr w Koluszkach

EUROPEJSKI DZIE AUTYZMU


2 kwietnia kadego roku obchodzony jest wiatowy Dzie Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzie ten zosta ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008r. Uznao ono autyzm za jeden z najpowaniejszych problemów zdrowotnych wiata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. Autyzm w chwili obecnej jest najczciej wystpujcym zaburzeniem rozwojowym, a dzieci nim dotknitych przybywa w zastraszajcym tempie.(ródo: http://www.un.org/)
Czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMODZIAKI, wraz z jego opiekunkami- p. Jolant Piaseck i p. Annik Nibursk, przy wsparciu pedagoga szkolnego p. Ewy Pietrzyk, wczyli si równie do tej akcji. Poprzez szereg rónych dziaa klubowicze chcieli uwraliwi spoeczestwo naszego gimnazjum na problemy i potrzeby osób z autyzmem yjcych wród nas, a jednak czsto odtrcanych ze wzgldu na swoje nietypowe zachowania. W ramach obchodów dnia autyzmu kada klasa przygotowaa plakat tematyczny zwizany z tym zaburzeniem, a korytarze naszego gimnazjum zaroiy si od rónych odcieni niebieskiego, gdy ten kolor zdominowa strój modziey.
Ukonem w stron osób cierpicych na autyzm bya realizacja hasa „Zawie si na niebiesko”(ang. Light it up blue) bdca czci szerszego projektu „Miesic Wiedzy na Temat Autyzmu”, który honorowym patronatem obja Maonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Inicjatywa ta zostaa wymylona przez amerykask organizacj Autism Speaks, aby wzbudzi ciekawo i sprowokowa odbiorców do rozmowy, w celu zwikszania wiadomoci spoecznej dotyczcej autyzmu. Jej celem jest, aby akcja obiega cay wiat. W gecie solidarnoci z osobami z autyzmem na niebiesko zawieciy si arówki we wszystkich salach lekcyjnych naszego gimnazjum.
Wanym elementem obchodów Midzynarodowego Dnia Autyzmu byy warsztaty przygotowane dla czonków Szkolnego Klubu Europejskiego poprowadzone przez specjalistk ze Szkolnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach i zaoycielk grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – p. Anet Szymask -Klepacz. W trakcie zaj modzie miaa okazj poszerzy swoj wiedz na temat tego zaburzenia, a take obejrze ciekawy film, który pokazywa w jaki sposób postrzega wiat osoba z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.
Organizacja Dnia Autyzmu zostanie na stae wczona w harmonogram dziaa Szkolnego Klubu Europejskiego, nie tylko po to, by przybliy wszystkim, którzy wezm w niej udzia wiat i problemy z jakimi borykaj si na co dzie dzieci oraz dorose osoby z autyzmem, ale równie po to, by zwiksza wiadomo spoecznoci gimnazjalnej na temat tej problematyki.   zobacz zdjcia >>
<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo