10 lecie programu eTwinning

7 maja witowalimy w naszej szkole europejski ‘eTwinning Day’. Historia programu eTwinning rozpoczyna si niedugo po tym, jak technologie informacyjno-komunikacyjne zaczy przeywa bujny rozkwit. W tym roku obchodzimy dziesit rocznic utworzenia w Polsce tego edukacyjnego programu, który poczy najwiksz ilo szkó z caej Europy, oferujc uczniom i nauczycielom poszerzenie wiadomoci o krajach Unii Europejskiej. W ten sposób powstaa spoeczno liczca ponad 300 tys. nauczycieli ze 123 tys. szkó i przedszkoli, którzy realizuj cznie ponad 34 tys. projektów edukacyjnych rocznie. Uczniowie wspódziaaj z rówienikami ze szkó partnerskich: wykonuj zadania i ucz si od siebie nawzajem. Osi programu jest europejski portal www.eTwinning.net – unikalna platforma, która umoliwia wszystkim zarejestrowanym uytkownikom kontakt, spotkania online, e-learning, prowadzenie wspólnych projektów. W naszej szkole realizowany jest obecnie szósty projekt zatytuowany "Bliej Europy- bliej siebie”. W zwizku z obchodami dziesiciolecia eTwinning odby si w naszej szkole apel powicony dziaalnoci gimnazjum w tym przedsiwziciu. Uczniowie mieli okazj obejrze prezentacj przedstawiajc cele i zaoenia projektu, pozna kraje, z którymi wspópracujemy od 2007 roku, a take powspomina dziaania jakie do tej pory zrealizowalimy. W trakcie muzyczno-sownego montau, który przygotowali czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROMODZIAKI”, mona byo równie zobaczy filmowe relacje z wymian midzynarodowych, a take wysucha hymnu Unii Europejskiej. Finalnym momentem spotkania byo rozstrzygnicie konkursu plastycznego na 10- lecie programu eTwinning pt. „Koluszki zawsze w centrum…take Europy”. Zwycizcy otrzymali nagrody i drobne upominki, których fundatorem bya FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).
zobacz zdjecia>>

A oto punktacja do programu Ekstraklasa:
Klasa Ilo pkt do Ekstraklasy za udzia w „eTwinning Day”
1a 0
1b 0
2a 0
2b 14
2c 12
3a 15
3b 14
3c 13

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo