ANNA CIERYT NA GALI PODSUMOWUJCEJ OGÓLNOPOLSKI KONKURS „PAPIE SOWIANIN”

11 czerwca w sali lustrzanej Paacu Poznaskiego odbya si gala podsumowujca pit, jubileuszow edycj Ogólnopolskiego konkursu o czasach i osobie Karola Wojtyy – Jana Pawa II „Papie Sowianin”. Wzili w niej udzia gimnazjalici z caego kraju, którzy w maju przystpili do ostatniego etapu konkursu. Wród nich znalaza si uczennica naszej szkoy – Anna Cieryt, która z rk dra Jana Kamiskiego – ódzkiego Kuratora Owiaty odebraa dyplomy oraz zawiadczenie o przysugujcej jej liczbie 7 punktów w procesie rekrutacji do szkoy ponadgimnazjalnej. Ponad to otrzymaa cenne nagrody ksikowe oraz drobne upominki, promujce województwo ódzkie.

Konkurs Papie Sowianin cieszy si ogromn renom i uwaany jest za prestiowy. Tym bardziej cieszymy si, e z mamy w naszych szeregach jego podwójn finalistk, albowiem Ania uzyskaa zarówno tytu finalistki etapu wojewódzkiego, jak i równie finalistki etapu ogólnopolskiego. Podczas uroczystoci gratulacje laureatom i finalistom skadao wielu znamienitych goci.

Wród nich znaleli si: Wicewojewoda ódzki Pawe Bejda. Czonek Zarzdu Województwa ódzkiego Marcin Bugajski, witokrzyski Kurator Owiaty Magorzata Muzo, ódzki Wicekurator Owiaty Konrad Czyyski, przewodniczca Komisji Edukacji RM w odzi Wiesawa Zewald, radna Rady Miejskiej Grayna Gumiska, przewodniczca komisji konkursu prof. nadzw. KUL dr hab. Alina Rynio oraz ksidz praat Jarosaw Pater.

Wszyscy podkrelali niezwykle wysoki poziom konkursu, który powoduje, e jego uczestnicy s prawdziwymi zwycizcami.

ódzki Kurator Owiaty w swoim wystpieniu przypomnia histori konkursu, którego pierwsza edycja miaa miejsce w roku szkolnym 2009/2010. Przez ten okres przystpio do niego prawie 5000 uczniów. Ta rekordowa liczba napawa dum i zobowizuje.

Marcin Bugajski zwróci uwag na nowy wymiar sowa wolno. Definiowa j jako czas, który nauczyciele, jak i ich podopieczni powicili, aby rzetelnie przygotowa si do udziau w tym prestiowym przedsiwziciu.

Nie lada gratk okazaa si dla obecnych cz artystyczna, któr stanowi koncert muzyki powanej w wykonaniu modych artystów Akademii Muzycznej w odzi. Gal uwietnili równie uczniowie ze szkoy w Gakowie Duym. Swym piewem zachwycia zebranych N. Jaruga, natomiast recytacja K. Czapnika wywoaa bardzo refleksyjny nastrój. zobacz zdjcia>>

 << powrót
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo