GWIAZDY POLSKIEJ SIATKÓWKI
W GIMNAZJUM NR 2

W minionym tygodniu nasi uczniowie wzili udzia w projekcie edukacyjno-sportowym „Spotkanie z siatkówk 2014” realizowanym przez Fundacj gwiazdy polskiej siatkówki, Dorot wieniewicz. Sportsmence towarzyszya jej dawna koleanka z boiska, Magorzata Niemczyk, która jest posem na Sejm obecnej kadencji.

W czci oficjalnej zostay zaprezentowane osignicia obu Pa w formie prezentacji multimedialnej. Nastpnie odby si panel dyskusyjny. W trakcie jego trwania uczniowie mieli moliwo zadawania pyta. Sportsmenki opowiaday o trudnociach i wyrzeczeniach z jakimi wie si wyczynowe uprawianie sportu, wspominay najmilsze chwile z boiska. Podkrelay te warto i trwao przyjani, jakie udao im si, dziki siatkówce, nawiza. Siatkarki zwróciy si te do modziey z apelem o propagowanie i podejmowanie aktywnoci sportowej albowiem ich zdaniem jest to jeden z czynników zapobiegajcych wspóczesnym chorobom cywilizacyjnym. Ta cz spotkania zakoczya si konkursem wiedzy o siatkówce. Modzie zaskakiwaa znajomoci regu tej dyscypliny sportu. Szczliwcy, którzy zostali wybrani, sporód naprawd duej liczby chtnych, do udzielenia odpowiedzi otrzymali koszulki i piki.

„Spotkania z siatkówk 2014” to nie tylko rozmowy, ale równie moliwo treningu z organizatorkami. Wzia w nim udzia prawie 30 osobowa grupa uczniów. Nagrod dla nich byy bilety na dwa mecze rozgrywane w odzi w ramach Mistrzostw wiata Piki Siatkowej Mczyzn. Fundatorem tego wspaniaego prezentu bya Fundacja Doroty wieniewicz. Projekt „Spotkania z siatkówk 2014” to moliwo przeprowadzenia ywej lekcji wychowania fizycznego. Jego celem jest propagowanie idei sportu wród modych ludzi. Warto doda, e w tym wydarzeniu towarzyszyy nam wadze miasta. Swoj obecnoci zaszczycili nas: Burmistrz Koluszek Waldemar Chaat i Wiceburmistrz Krystyna Lewandowska. zobacz zdjcia>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo