Warsztaty z dziennikark Polsatu.

13.02.2015 roku w Gimnazjum nr 2 odbyy si profesjonalne warsztaty dziennikarskie, które poprowadzia znana dziennikarka Telewizji Polsat Magorzata Cecherz. Po przekroczeniu progu sali go i uczestnicy usyszeli czoówk programu „Pastwo w Pastwie”, w imieniu uczniów gocia przywitaa piosenk Martyna Karliska. Pani Magorzata Cecherz wprowadzia uczestników w tematyk warsztatów. Drugoklasici zostali podzieleni na grupy realizujce program interwencyjny. Dwie grupy przeprowadzay wywiady z bohaterami reportau, inne okrelay sposoby filmowania i zagadnienia, które powinny zosta poruszone w programie. Dziennikarka pokazywaa uczniom, jak uoy list pyta, w jakim wietle przedstawi bohaterów, wskazywaa na trudnoci, które musz pokona, aby dotrze do wszystkich uczestników interwencji. Gimnazjalici byli zainteresowani - uczyli si i bawili prezentacjami skadajcymi si na przygotowanie do realizacji telewizyjnego programu interwencyjnego. Wszyscy uczestnicy zaangaowali si w prac grupow, któr póniej referowali wybrani przedstawiciele. Ciekawe i wnikliwe pytania zadawaa Klaudia Siemiska, w rol bohaterów reportau wcielili si Patrycja Grajner i Marcel Goldas, za w rol dziennikarki prowadzcej Natalia Tworek. O kadrowaniu i filmowaniu uczestników interwencji mówia Wiktoria Kaczorowska, nad rozszerzeniem tematu i sposobie dotarcia do wiadków pracowali Klaudia Latek i Patryk Nowacki, scenariusz programu przedstawiali Marta Wachowicz i Jakub Wegwert. Aleks Bilski zainteresowa gocia i uczestników warsztatów wykonaniem utworu „Nie ufaj mi” zespou „Wkrceni”. Nastpnie pani Magorzata Cecherz zapoznaa modych adeptów sztuki dziennikarskiej z najciekawszymi i zarazem najbardziej dramatycznymi sprawami, które realizowaa w swoich reportaach. Podkrelia, e w planach ma studia prawnicze, poniewa jej praca wymaga nieustannego doskonalenia kwalifikacji, uczenia si. Uczniowie pytali dziennikark o kulisy prowadzonych przez ni programów, a take o nagrod przyznan przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, nie zabrako pyta dotyczcych zainteresowa, drogi do realizacji programu „Pastwo w Pastwie”. Na zakoczenie go zosta uhonorowany oklaskami. Za spotkanie podzikowaa pani Ewa Pietrzyk, która przyczynia si do realizacji warsztatów. Grupa modych dziennikarzy zostaa zaproszona na wycieczk do Telewizji Polsat.  

zobacz zdjcia

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo