Gimnazjum nr 2 zwycizc projektu UNICEF


Zwyciylimy w konkursie na najciekawsz ksik, który odby si w ramach projektu edukacyjnego UNICEF „MALI uczniowie id do szkoy”. Do naszej szkoy ju wkrótce zawita znany aktor Artur mijewski, ambasador Dobrej Woli UNICEF. Autorem zwyciskiej pracy jest pierwszoklasista Jakub Ciokiewicz. Jego komiks zatytuowany „Tiger” zosta wybrany sporód kilkuset prac nadesanych z caej Polski.
Wszystko zaczo si jeszcze w ubiegym roku, kiedy to z inicjatywy pedagoga szkolnego p. Ewy Pietrzyk, szkoa przystpia do realizacji ogólnopolskiego projektu. W ramach jego realizacji zosta nagrany, dziki pomocy p. Mateusza Jakiewicza, krótkometraowy film „Pocztówka dla Mali” z udziaem caej spoecznoci szkolnej. W gocinnych progach gimnazjum zawita równie p. Marek Krupiski, dyrektor generalny Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Jego obecno bya odpowiedzi na wkad szkoy woony w propagowanie wród wszystkich uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebujcym dzieciom na wiecie. Wówczas te z rk dyrektora generalnego UNICEF dyrektor szkoy Iwona Rosiska, odebraa podzikowanie za wieloletnie zaangaowanie w projekty edukacyjne i wspieranie dziaa UNICEF.
Kolejnym krokiem byy zajcia edukacyjne dotyczce problematyki edukacji dzieci w Mali. Ponad poow spoeczestwa Mali stanowi dzieci, a okoo 40% z nich nie chodzi do szkoy podstawowej. Jeszcze mniej podejmuje dalsz edukacj. Niewystarczajca wiedza bdca skutkiem braku edukacji, rzutuje na cae ich ycie. Nauczyciele podczas zaj uwiadomili uczniom, jak wyglda kwestia dostpu do edukacji na wiecie, jakie s przyczyny niedostpnoci do niej maych mieszkaców Mali i co robi UNICEF, by z tym walczy.
W midzyczasie trway przygotowania do najwaniejszego zadania – przygotowania ksiki w wybranej technice, o dowolnej tematyce. Tego zadania podjo si wielu naszych uczniów, a wród nich znalaz si utalentowany pierwszoklasista Jakub Ciokiewicz, który specjalizuje si w technice komiksu. Naley podkreli, e przedsiwzicie wydawao si karkoomne, poniewa do projektu przystpio kilkaset szkó z caej Polski, wic rywalizacja bya naprawd ogromna. mudna praca Jakuba przyniosa jednak fantastyczne efekty. Ju od pitku atmosfera w gimnazjum bya niezwykle radosna. Wtedy to dotary do nas informacje, e nadesany komiks znalaz si w pierwszej dziesitce. Poniedziakowe wieci przerosy jednak najmielsze oczekiwania – po burzliwych obradach, jury zdecydowao jednogonie, aby nagrodzi prac ucznia koluszkowskiej „Dwójki”. Nagrod w konkursie jest wizyta w zwyciskiej szkole Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Artura mijewskiego. To wielkie wyrónienie nie tylko dla naszej szkoy, ale równie dla caej Gminy.
Warto podkreli, e laur zwycistwa w projekcie „MALI uczniowie id do szkoy” ma równie wymiar edukacyjny. Dziki udziaowi w tej kampanii uczniowie dowiedzieli si jak wyglda kwestia dostpu do edukacji na wiecie, ze szczególnym uwzgldnieniem sytuacji dzieci w afrykaskim Mali. Za zrealizowane dziaania i wsparcie finansowe, umoliwiajce nauk dzieciom w tym kraju otrzymalimy równie Certyfikat Spoecznie Zaangaowanej Placówki w roku szkolnym 2015/2016. zobacz komiks>>
<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo