Przegld Teatrów Szkolnych – Koluszki 2015

Z okazji ogoszenia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego spoeczno Gimnazjum nr 2 przy wspópracy z Miejskim Orodkiem Kultury zorganizowaa Przegld Teatrów Szkolnych – Koluszki 2015. Patronem przedsiwzicia zosta znany polski aktor teatralny i filmowy pan Marek Siudym, który zgodzi si zasiada w jury konkursu teatralnego. W koluszkowskie progi pana Marka Siudyma zaprosia moda aktorka, absolwentka Gimnazjum nr 2 – pani Kamila cibiorek. W jury pracowa take pan Krzysztof Wegwert , waciciel Centrum Taca i Ruchu „Step Dance”. Pomys zorganizowania Przegldu Teatralnego nie zostaby zrealizowany, gdyby nie przychylno wadz Gminy Koluszki, które ufundoway gówne nagrody i pokryy koszty organizacji przedsiwzicia.

4 maja czonkowie amatorskich teatrów dziecicych i modzieowych ze szkó gminy i powiatu prezentowali przedstawienia w MOK –u. Widownia moga obejrze siedem ciekawych spektakli: pantomim „Wszystko, czego pragn” grupy teatralnej Mini – Maxi Teatr ze Szkoy Podstawowej Nr 2 (opiekun p. Agnieszka Jess), z drugim przedstawieniem „Tolerancja niszczy bariery – czy ludzi” wystpia grupa ze Szkoy Podstawowej w Bdzelinie (opiekun p. Emilia Woniak), histori o pokochaniu innoci – „Je” pokazaa grupa teatralna Tacy Sami ze Specjalnego Orodka Szkolno – Wychowawczego (pod opiek pa Aleksandry Szymczyk i Marzeny Zychli). W wiat problemów modzieowych widowni wprowadzi teatr z Gimnazjum im. W. Reymonta w Brzezinach w przedstawieniu „Show”( opiekunka p. Marzena Dziubek) za grupa teatralna Strefa Wyobrani ( kierownictwo p. Katarzyny Wójcik) z Gimnazjum nr 1 zaprezentowaa bardzo widowiskowe „Tajemnice zamku hrabiego Drakuli”. Teatr Antrakt z Gimnazjum w Gakowie Duym przedstawi wasn interpretacj „Balladyny” (opieka p. Jolanty Czerwiskiej), przegld teatrów zamykao przedstawienie gospodarzy „Alicja w Krainie Czarów” grupy Maska z Gimnazjum nr 2 (opiekunka p. Justyna Sereczyska). Jury , jak wspomina p. Marek Siudym miao bardzo trudny wybór, grupy zaprezentoway bogactwo form teatralnych i niebanalne kreacje aktorskie. Decyzj niezalenego jury pierwsz nagrod w kategorii teatrów dziecicych otrzymaa grupa ze Szkoy Podstawowej nr 2, drugim miejscem w tej samej kategorii zostaa nagrodzona grupa teatralna ze Szkoy Podstawowej w Bdzelinie. Pierwsze miejsce wród zespoów modzieowych zaja grupa teatralna Tacy Sami z SOSW w Koluszkach, za drugie miejsce Strefa Wyobrani z Gimnazjum nr 1. Nagrod dla najlepszej aktorki otrzymaa Klaudia Gowacka odtwórczyni gównej roli w przedstawieniu „Show”, za najlepsz rol msk zosta nagrodzony Konrad Zylbersztajn hrabia Drakula z „Tajemnic zamku hrabiego Drakuli”. Jury przyznao take pi nagród bdcych wyrónieniami za ciekawe kreacje aktorskie drugiego planu, otrzymali je : Adam Kaczmarek grajcy rol boga w „Wszystko, czego pragn”, Adrian Malinowski odgrywajcy rol babci w „Tolerancja niszczy bariery – czy ludzi”, Marcel Goldas – walet kier z „Alicji w Krainie Czarów”, Ola Drabik – gowa smoka w „Tajemnicach zamku hrabiego Drakuli” oraz Patrycja Kwapisz grajca mam w przedstawieniu „Je”.

Pan Marek Siudym i pani Kamila cibiorek ufundowali wyrónienia (bilety na przedstawienia Akademii Teatralnej w Warszawie) dla Martyny Karliskiej i Kingi Kolasiskiej z Gimnazjum nr 2, Karola Majchrzaka z Gimnazjum nr 1, Kacpra Czapnika z Gimnazjum w Gakowie Duym, Bartka Zychli ze Szkoy Podstawowej w Bdzelinie oraz Ani Muchy z SOSW.

Najlepsze inscenizacje zostay nagrodzone na Gali Finaowej 5 maja, uroczyste podsumowanie Przegldu Teatrów Szkolnych uwietnia obecno szacownego jury, p. Krystyny Lewandowskiej zastpcy burmistrza Koluszek, przewodniczcej Komisji Owiaty w Radzie Miejskiej p. Marii Markowskiej - Kurc, dyrektorów szkó, rodziców i uczniów. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 przygotowali pod kierunkiem p. Anetty Borowieckiej i p. Magorzaty Woniak spektakl musicalowy „Wdrówka po teatralnym labiryncie”. Aleks Bilski i Wiktoria Kaczorowska zapiewali w duecie piosenk Romea i Julii, popis wokalnych umiejtnoci zaprezentowa Wojciech Kaczmarek w roli Skouby ze „Strasznego Dworu”. Wojtek zapiewa take parti Upiora z musicalu „Upiór w Operze” wspieray go Wiktoria Kaczorowska i Natalia Kamiska, która brawurowo wykonaa „Karuzel z madonnami”. To utworów muzycznych stanowiy ukady baletowe uczennic Gimnazjum nr 2,które choreograficznie opracowaa p. Kamila Wodarska – Marczuk kierownik i instruktor Studia Taca „Fame”. Gal Finaow prowadzili Marta Wachowicz i Jakub Wegwert, wspierajc organizatorki caego przedsiwzicia p. Ew Pietrzyk i p. M. Woniak. Po uroczystoci gocinni gospodarze miasta i organizatorzy zaproponowali spacer ulicami Koluszek zakoczony smacznym obiadem w Restauracji „Kriada” przy ulicy Brzeziskiej. Dyrekcja Gimnazjum nr 2 dzikuje za wspóprac Miejskiemu Orodkowi Kultury przy organizacji Przegldu Teatrów Szkolnych.

Magorzata Woniak i Ewa Pietrzyk

zobacz zdjecia>>

……………………………………………………………………………………………………………… 

Podzikowania

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 serdecznie dzikuje : Wadzom Urzdu Miasta za przychylno dla pomysu organizacji przegldu teatralnego, ufundowanie gównych nagród i pokrycie kosztów organizacji przedsiwzicia, Panu Arkadiuszowi Piekarskiemu wacicielowi Zakadu Przetwórstwa Misnego Piekarscy S. C. za zaangaowanie i ufundowanie nagrody, Panu Mateuszowi Winklowi wacicielowi firmy „Mania” Studio za ufundowanie nagrody dla najlepszej aktorki przegldu, Panu Piotrowi Nowackiemu prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spoecznoci Lokalnej „Mroga” za ufundowanie nagród – wyrónie za kreacje aktorskie, Panu ukaszowi Majkowi przedstawicielowi firmy „MULTIMEX” za pomoc w organizacji przegldu, Pani Beacie Przybylskiej wacicielce Kwiaciarni Ogród i Dom za pomoc w organizacji przegldu, Pani Kamili Wodarskiej – Marczuk kierownikowi i instruktorowi Studia Taca „Feme” za przygotowanie ukadów choreograficznych, grupy dziaajce pod kierunkiem p. Wodarskiej – Marczuk zdobywaj nagrody w midzynarodowych i ogólnopolskich konkursach.

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo