Gimnazjum nr2 w Koluszkach

„FUSION EXPO”

Fuzja, energia przyszłości.
Wystawa, którą warto obejrzeć.

15 października 2009 roku byliśmy w Łodzi na wystawie FUSION EXPO zorganizowanej przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Wystawa i prezentowane filmy poświęcone były problemowi wytwarzania energii z wykorzystaniem fuzji jądrowej.

Wiemy, w jak wielkim stopniu gospodarka Unii Europejskiej (a więc i naszego kraju) jest uzależniona od stabilnych i zasobnych źródeł energii. Obecnie zapotrzebowanie na energię zaspokajają głównie paliwa kopalne (ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny). Prawie 67% zużywanych w Unii paliw kopalnych pochodzi z importu. Stabilne i zasobne źródła energii są niezbędne do utrzymania naszego poziomu życia.

W dalszej perspektywie fuzja jądrowa będzie jedną z możliwości produkcji energii na dużą skalę, przy czym będzie to źródło bezpieczne, mające unikalny wpływ na środowisko naturalne, wykorzystujące bogate i ogólnie dostępne złoża surowców naturalnych.

Fuzja jądrowa jest źródłem energii Słońca i innych gwiazd. Jądra lekkich atomów łączą się ze sobą i w efekcie uwalniają ogromną energię.

W reaktorach fuzji jądrowej pierwszej generacji łączyć się będą ze sobą 2 izotopy wodoru deuter (D) i tryt (T). Deuter występuje w wodzie morskiej, tryt może być produkowany z litu wewnątrz reaktora fuzji jądrowej. Ciepło powstałe w reaktorze może być zużyte do wytworzenia pary, która napędza turbiny generujące prąd elektryczny.

Rocznie potrzeby milionowego miasta będzie w stanie zaspokoić elektrownia syntezy jądrowej, do której raz na rok przyjeżdża mała furgonetka z zapasem paliwa!

Zużycie paliwa będzie niezwykle małe. Reaktory fuzji jądrowej nie emitują do atmosfery gazów cieplarnianych, ani innych zanieczyszczeń wpływających niekorzystnie na środowisko i powodujących zmiany klimatu.

Projekt INTER (zbudowanie eksperymentalnego reaktora INTER) jest możliwy dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie projektów badawczo rozwojowych z różnych dziedzin nauki i techniki.

Do budowy INTERa (reaktora) wykorzystane zostaną doświadczenia naukowców zdobyte podczas eksploatacji wielu urządzeń eksperymentalnych na całym świecie.

Przewiduje się, że w drugiej połowie XXI wieku udział fuzji jądrowej w światowej produkcji energii będzie bardzo istotny.

Problemy, z którymi zetknęliśmy się oglądając wystawę są trudne, ale bardzo ciekawe i ważne dla naszej przyszłości.

Aby chronić Ziemię (jej klimat, wody, glebę, powietrze), życie ludzi i zwierząt, konieczne jest szukanie nowych bezpiecznych źródeł energii. Fuzja jądrowa jest jednym z nich i w przyszłości nieraz o niej usłyszymy. W naszym dorosłym życiu i w życiu przyszłych pokoleń, będzie to prawdopodobnie jeden z najważniejszych sposobów pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej.

(W sprawozdaniu wykorzystaliśmy informacje zawarte w broszurze „Badania fuzji jądrowej” wydanej przez Biuro Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej).zobacz zdjęcia>>

Uczniowie klasy IIA

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo