Gimnazjum nr2 w Koluszkach

EUROPEJSKA NAGRODA ETWINNING DLA GIMNAZJUM NR 2

W akcji eTwinning Gimnazjum nr 2 bierze już udział piąty rok. Przez ten czas szkoła opracowała i wdrożyła w życie sześć projektów edukacyjnych, z czego aż cztery zostały uhonorowane ogólnopolskimi Odznakami Jakości eTwinning.

W minionym roku szkolnym uczniowie z obecnej klasy 3A we współpracy z młodzieżą z Austrii, Francji i Włoch realizowali przedsięwzięcie „People who changed the world – Die Menschen, die die Welt verändert haben -Ludzie, którzy zmienili świat”. Narodowe Biuro Akcji eTwinning (NSS) doceniło działania nastolatków i koordynatorek prac: p. Anniki Niburskiej i p. Jolanty Piaseckiej i już w maju 2011r. przyznało szkole Odznakę Jakości. Realizując założenia projektu uczniowie korzystali z nowoczesnej platformy „twinspace” i niezbędnych do tego narzędzi internetowych, przygotowywali prezentacje Powerpoint o znanych Polakach i przedstawicielach innym krajów, którzy w sposób znaczący wpłynęli na zmiany w świecie, zorganizowali konkurs literacki pt. „Ten człowiek zmienił moje życie”, a także utworzyli „Kącik przyjaźni międzynarodowej”, gdzie zaprezentowane zostały kraje uczestniczące w projekcie. Co więcej dzięki znajomości angielskiego i niemieckiego uczniowie komunikowali się z przyjaciółmi z krajów partnerskich używając takich zasobów internetowych jak czat, blog czy też email. Cały rok pracy stanowił dla młodych ludzi nie lada wyzwanie. Jednakże prawdziwym sukcesem okazał się fakt, iż szkoła została nagrodzona nie tylko w Polsce, lecz również na forum europejskim. Pomysł dotyczący przedstawienia sylwetek sławnych Polaków i Europejczyków, którzy zmienili świat okazał się tak dobry, iż Centralne Biuro Programu eTwinning uhonorowało uczestników działań Europejską Odznaką Jakości. Głównym celem przyznawania tej nagrody jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. zobacz odznakę>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo