Z wizyt w Turcji

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Gimnazjum nr 2 w Koluszkach ponownie przystpili do realizacji zada zwizanych z projektem Comenius- „ BEST- Be European Saviors of Treasures!” („Bd Europejskim Stranikiem Skarbów”). W programie, oprócz nas, bierze udzia modzie z Cypru, Portugalii, Sowenii oraz Turcji. Uczniowie z poszczególnych krajów cyklicznie podejmuj dziaania zwizane z tematem projektu. Bezapelacyjnie najmilsz czci programu s wyjazdy do krajów partnerskich i wspópraca modych ludzi „twarz w twarz”.

W dniach 04.11-08.11. 2013 roku odbyo si spotkanie modziey w Turcji. Po dugiej i mczcej podróy wyldowalimy w kocu na lotnisku w Adanie. Tam oczekiwali na nas nauczyciele ze szkoy partnerskiej. Wspólnie udalimy si w dalsz podro, by w kocu znale si w przepiknej okolicy Mersin, gdzie z jednej strony otaczay nas góry Taurus ,a z drugiej Morze ródziemne. Turcja przywita nas bardzo ciep i adn pogod.

Pierwszy dzie pobytu spdzilimy w miejscowej szkole, gdzie zostalimy bardzo gorco przyjci przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Nie tylko zwiedzilimy budynki nalece do szkoy, ale take mielimy moliwo obserwowania wybranych lekcji.

W tym dniu uczniowie uczyli si równie tradycyjnych taców tureckich oraz projektowej piosenki . Specjalnie dla goci zorganizowany zosta nietypowy pokaz malowania obrazów. Technika ta ( paper marbling) polegaa na wlewaniu do wody odpowiednich farb, malowaniu patykiem po tej wodzie, co pozwalao uzyska podany obraz. Nastpnie zanurzano w tej wodzie papier. Po wycigniciu na papierze mona byo podziwia cay obraz. Oczywicie technika ta wywara na nas takie wraenie, e z zapaem zaczlimy wypróbowywa nasze umiejtnoci artystyczne.

Kolejnym punktem programu byy zawody sportowe rozegrane midzy druynami utworzonymi z midzynarodowych grup. Po zajciach zostalimy zaproszeni na przepyszny obiad, przygotowany przez rodziców. W ogóle Turcja urzeka nas swoimi kulinarnymi zasobami. Szybko przekonalimy si jak niezwyky maj smak warzywa i owoce uprawiane na tureckiej wsi. S wiee i soczyste. Nie mogymy te nadziwi si, e moemy zerwa sobie z drzewa pomaracz czy mandarynk.

Po wspólnym posiku kady zespó dokona prezentacji jednego, charakterystycznego wita dla danego kraju. My pokazalimy uczniom prezentacj multimedialn o doynkach, które odbyy si we wrzeniu biecego roku w naszej gminie. Tureccy uczniowie przedstawili „na ywo” zwyczaj zwizany z zalubinami pary modej. Z tej okazji pozwolilimy, aby posmarowano nam donie henn. Ten znak mia szybko znikn, jednak jeszcze kilka dni po powrocie nosilimy go nadal na naszych doniach.

Uczniowie mieszkajcy u rodzin bardzo zaskoczeni byli ich gocinnoci. Turcy s bardzo przywizani do tradycji, kultury i rodziny. Potrafi duo czasu spdza razem przy posiku. Wizyta naszych uczniów bya wic okazj do spotkania caych rodzin, celebrowania posiku, rozmowy. Byo to wane wydarzenie dla wszystkich.

Drugiego dnia pobytu zwiedzalimy Mersin, które jest najwikszym portem na wschodzie Turcji. Odwiedzilimy równie staroytne miasto Ayas oraz jaskini Astim. Mielimy okazj podziwia ogromne wyobienie w ziemi nazwane piekem.

Po tradycyjnym tureckim obiedzie-kebabie, udalimy si na pla w Kizkalesi, gdzie ogldalimy zamek wybudowany w gbi morza. Legenda gosi, e zamek ten zosta wybudowany dla córki króla, który chcia j uchroni w ten sposób przed spenieniem zej przepowiedni.

Kolejny dzie upyn nam na zwiedzaniu. miasta Tarsus, jaskini „Siedmiu picych”, bramy Kleopatry oraz ormiaskiego meczetu.

Po poudniu odbya si ceremonia zakoczenia pobytu w Turcji. Na uroczysto przybyy lokalne wadze. Nie zabrako te rodziców i miejscowej modziey. Uczniowie ze wszystkich krajów partnerskich wzili udzia w pokazie tradycyjnych taców tureckich. Wszyscy te zapiewali wspólnie piosenk. Na koniec otrzymalimy certyfikaty uczestnictwa oraz upominki przygotowane przez naszych gospodarzy. Ponadto, rodzice tureckich uczniów hojnie nas obdarowali prezentami a take owocami ze swojego ogrodu. Zastanawialimy si, jak damy rad wróci do kraju z tak iloci podarunków.

Po oficjalnej czci uroczystoci zjedlimy ostatni wspólny posiek. Czas upyn nam na konsumpcji znakomitych potraw i zabawie przy tureckiej muzyce. Potem nadszed moment poegnania. yczeniom, pocaunkom, obietnicom i podzikowaniom nie byo koca. Towarzyszyy nam zy wzruszenia. Ciko byo si rozsta. To spotkanie wiele nas nauczyo. Wracalimy z Turcji peni refleksji. To,co wywaro na nas ogromne wraenie to gocinno, przywizanie do tradycji, patriotyzm i mio. A najwiksz wartoci jest dla tych ludzi rodzina.

Teekkür ederim !

Ale nie rozstajemy si na dugo. Wkrótce czekaj nas kolejne wyjazdy. W lutym spotkamy si w Sowenii, a w czerwcu czeka nas ostatnie spotkanie w Portugalii.

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo