Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Goście z Francji i Szwecji w Gimnazjum nr 2

Miniona środa była wielkim wydarzeniem dla społeczności uczniowskiej z Gimnazjum Nr 2. Szkołę odwiedzili bowiem goście z Francji i Szwecji, na co dzień współdziałający z Wolontariatem Europejskim. Nauczyciele języków obcych z koluszkowskiej „dwójki” już w zeszłym roku nawiązali współpracę z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, która jest koordynatorem projektu „Młodzież w działaniu” będącym integralną częścią Wolontariatu Europejskiego. Projekt Wolontariatu Europejskiego (EVS) daje młodym ludziom z całej Europy możliwość pracy w charakterze wolontariusza w innym kraju przez określony czas, na ogół od 6 do 12 miesięcy. Działania wolontariuszy mogą dotyczyć takich dziedzin jak np. środowisko, sztuka i kultura, zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi, ochrona dziedzictwa, sport i rekreacja. Pragnąc wykorzystać znajomość języków obcych w praktyce Gimnazjum Nr 2 włączyło się również do tej akcji, czego efektem było spotkanie z Nathalie ze Szwecji oraz Clement z Francji. Młodzież miała możliwość dyskusji w języku angielskim na bliskie im tematy z przedstawicielami innych krajów. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, gdyż wolontariusze prowadzili zajęcia osobno. Pod opieką anglistów, pani Anniki Niburskiej i pana Sławomira Meli, gimnazjaliści przygotowali się do zajęć już wcześniej, ćwicząc odpowiednie zwroty komunikacyjne. Nad częścią merytoryczną i organizacyjną natomiast, czuwała koordynatorka przedsięwzięcia, a na co dzień nauczycielka języka niemieckiego - pani Jolanta Piasecka.

Głównym celem tego spotkania było przybliżenie polskiej młodzieży spraw związanych z Unią Europejską, pokazanie praktycznego wymiaru integracji europejskiej oraz umożliwienie uczniom doświadczenia edukacji międzykulturowej. Tematem lekcji prowadzonych przez wolontariuszy była prezentacja ich krajów ojczystych, tj. Szwecji i Francji. Podczas warsztatów nastąpiła zatem korelacja międzyprzedmiotowa (język angielski i geografia). Stanowiło to dobrą okazję, by poznać kulturę, tradycję i ogólną sytuację kraju, z którego pochodzi wolontariusz i dzięki temu obalić zakorzenione wśród Polaków stereotypy i uprzedzenia na temat obywateli tych krajów. Tego rodzaju spotkanie posłużyło również do promocji nauki języków obcych i motywowaniu młodych ludzi do większej aktywności w lokalnych wspólnotach. Razem z uczniami wolontariusze doszli do wniosku, że Unia Europejska otwiera olbrzymie możliwości, zwłaszcza młodym ludziom. Trzeba tylko wiedzieć jak z nich korzystać.

Gimnazjaliści wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem, które odbyło się w miłej atmosferze, w czasie którego poznali też kilka zwrotów po francusku i szwedzku, a pod jego koniec możliwość zadawania wolontariuszom pytań, dotyczącym głównie systemu szkolnictwa i codziennego życia Szwedów i Francuzów.

Dzięki wizycie wolontariuszy ze Szwecji i Francji w Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Unia Europejska przestaje być tylko teoretyczną rzeczywistością, lecz staje się namacalnym i interesującym elementem życia codziennego w świadomości naszych uczniów. << zobacz zdjęcia

<< powrót
Annika Niburska i Jolanta Piasecka

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo