Midzynarodowy Dzie Jzyka Ojczystego

W miniony poniedziaek obchodzilimy Midzynarodowy Dzie Jzyka Ojczystego, którego rocznica przypada na 21 lutego. Czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMODZIAKI przygotowali na t okazj akademi, podczas której zaprazentowali charakterystyczne dla polszczyzny gwary i dialekty, przybliyli wizerunki rodzimych pisarzy tworzcych wycznie po polsku, a take wykorzystujc eksperckie nagranie radiowe, zaprezentowali typowe bdy popeniane przez Polaków na co dzie. Ciekawym akcentem okaza si równie konkurs, który konferansjerzy prowadzcy uroczysto – Magda i Przemek - przeprowadzili wród zgromadzonej publicznoci. Jego gównym zadaniem byo poprawne odczytanie znanego amaca jzykowego – „W Szczebrzeszynie chrzszcz brzmi w trzcinie”. Dla tych uczniów, którzy sprostali wyzwaniu i bezbdnie poradzili sobie z wiczeniem czekay sodkie upominki. Jednake najwikszym aplauzem widzów cieszya si ostatnia cz uroczystoci, prezentujca wizerunek jzyka polskiego na wesoo. W tej scenie gimnazjalici mogli obejrze fragment filmu Tadeusza Chmielewskiego: „Jak rozptaem II wojn wiatow” w przekadzie Jakuba Godosa z klasy IIb. Kogó bowiem nie bawi synny Grzegorz Brzczyszczykiewicz oszukujcy niemieck policj wanie z wykorzystaniem trudnoci,jakie moe sprawi jzyk polski obcokrajowcom. Na koniec uroczystoci gos zabraa Pani Dyrektor- Iwona Rosiska dzikujc czonkom SKE oraz jego opiekunkom – p.Piaseckiej i p.Niburskiej - za przygotowanie tej ciekawej lekcji jzyka polskiego, stawiajcej nasz rodzim polszczyzn w zupenie innym – bardziej przystpnym dla modziey wietle. Warto doda, e przygotowany przez EUROMODZIAKI apel by pierwszym punktem rozpoczynajcym nowy projekt eTwinning – BLIEJ EUROPY-BLIEJ SIEBIE NAWZAJEM, który bdziemy realizowa ze szko z Francji.    zobacz zdjcia >>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo