Szkolny Klub Europejski EUROMODZIAKI bliej Europy

W dniu 25 listopada 2014 roku odbyo si spotkanie czonków Szkolnego Klubu Europejskiego „Euromodziaki” z przedstawicielk biura posa do Parlamentu Europejskiego – Jacka Saryusz - Wolskiego.
Na zaproszenie opiekunek SKE – p. Jolanty Piaseckiej i p. Anniki Niburskiej do naszej szkoy przyjechaa asystentka regionalna biura europosa – pani Agata Roksela. Zajcia byy podzielone na dwie czci. Podczas pierwszej godziny spotkania odbya si niezwykle interesujca eurolekcja, która miaa na celu przyblienie czonkom klubu zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, przedstawienie funkcji i kompetencji tej instytucji oraz jej organów.
Po czci wykadowej rozpoczy si eurowarsztaty, w których wszyscy czonkowie klubu brali czynny udzia. Pani Roksela podzielia modzie na pi grup – kada z nich reprezentowaa wybrany kraj Unii Europejskiej. Wszystkie grupy oddelegoway swych reprezentantów- europosów – aby negocjowali dyrektyw dotyczc zabawek i wieku od jakiego dany ich typ moe zosta uytkowany. Francj reprezentowaa Wiktoria Kaczorowska, Niemcy - Kuba Godos, Wielk Brytani - Marcin Kaluszka, Grecj - Klaudia Siemiska, a Soweni - Magda Olczyk. Obrady „szkolnego Europarlamentu” okazay si bardzo burzliwe i dojcie do kompromisu mogo by niezwykle trudne.
Dziki tej lekcji modzi ludzie mieli okazj nauczy si jak trudn sztuk jest prawdziwa dyplomacja, dziki której mona w sposób pokojowy i kulturalny osign wzgldne porozumienie nawet w odmiennych pogldach. Zabawa w europosów przypada do gustu „Euromodziakom”, pod koniec spotkania wszyscy mogli wspólnie przedyskutowa jej pozytywne strony przy sodkim poczstunku, o który postarali si nasi klubowicze.

zdjcia z wizyty>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo