Wizyta w Niemczech

Midzynarodowe wymiany uczniów s doskona okazj, by pozna inn kultur, zwiedzi kraje znajdujce si za granic, a take szlifowa znajomo jzyków obcych. Tym razem mieli okazj przekona si o tym czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROMODZIAKI”. Dziewicioro uczniów z naszej szkoy wraz z opiekunkami SKE- p. Annik Nibursk nauczycielk jzyka polskiego i angielskiego i p. Jolant Piaseck- germanistk – spdzia miniony tydzie w Niemczech, w miejscowoci Burgwedel. Niemieckie gimnazjum jest nasz szko partnersk i byo to ju trzecie wspólne spotkanie. Oprócz realizacji bardzo ciekawego przedsiwzicia jakim byo nagranie audycji dla jednej z niemieckich rozgoni radiowych dla nastolatków, modzi ludzie mieli okazj do zwiedzenia najpikniejszych miejsc Dolnej Saksonii. Szlakiem „Roter faden – czerwona ni” wdrowali po Hanowerze, gdzie widzieli Nowy Ratusz, odbyli caodzienn wycieczk do Hamburga i przepiknego wiata miniatur „Das Miniatur Wunderland”, a take pojechali do malowniczo pooonego miasteczka Goslar znajdujcego si w samym sercu gór Harz i zwiedzili znajdujc si tam kopalni Rammelsberg wpisan na list wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Oprócz walorów poznawczych, wymiana miaa równie wymiar edukacyjny. Nastolatkowie zobaczyli codzienne ycie niemieckich rodzin, poznali ich zwyczaje i rytuay, a co najwaniejsze rozmawiali po angielsku i niemiecku. Uczniowie z naszej szkoy mieli okazj uczestniczy w wymianie dziki grantowi pozyskanemu z organizacji pozarzdowej Polsko-Niemiecka Wspópraca Modziey w Warszawie, a take wsparciu rodziców.

Kolejna cz polsko-niemieckiej przygody bdzie miaa miejsce w Polsce ju w czerwcu przyszego roku, wtedy te nastpi podsumowanie caego projektu. W trakcie trwania polsko-niemieckiego spotkania, dziewczta ze Szkolnego Klubu Europejskiego (Angelika Lisiewska, Ania Kaczmarek, Agata Szemiot i Ola Nadziejko) na bieco zapisyway wszelkie informacje zwizane z nasz wizyt w Burgwedel. W taki sposób powsta PAMITNIK Z WYMIANY, który mona zobaczy tutaj>>

Informacje o naszej wymianie znalazy te swój wydwik w lokalnej prasie, a take na stronie internetowej naszych partnerów. Zatem jeeli niestraszny Wam jzyk niemiecki, zachcamy do czytania>>

link do strony Gimnazjum w Burgwedel >>

zdjcia z wizyty>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo