Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Aktualności


Rodzic doradcą zawodowym dla swojego dziecka

„Czy rodzic może być doradcą zawodowym dla swojego dziecka?” – takim pytaniem rozpoczęło się spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, które odbyło się 3 lutego. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród uczniów rodzic jest jednym z najważniejszych doradców, którego zdaniem kieruje się młody człowiek przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego tak ważnym ze strony doradztwa zawodowego jest sam rodzic, będący jednocześnie najbliższym i pierwszym doradcą dziecka. Spotkanie zorganizowano zostało przy współudziale Pani Pedagog Ewy Pietrzyk oraz przychylności dyrekcji Gimnazjum. Rodzice uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość poznać motywy, jakimi się kieruje uczeń gimnazjum przy decyzjach związanych z wyborem zawodu i z pewnością zostały nakreślone nowe, do tej pory często nierozpatrywane przez rodziców czynniki mające wpływ na wybór szkoły. Znalazły się tu między innymi zdolności, umiejętności, zainteresowania, wartości, charakter, intelekt, jak również temperament i stan zdrowia. Rodzice mogli poznać sposoby działań jakie mogą sami podjąć, aby pomóc swemu dziecku oraz poznali źródła informacji ogólnie dostępne, które mogą wykorzystać we wspólnie podejmowanych decyzjach o przyszłej szkole swojego dziecka. Przedstawiony został również system edukacyjny w Polsce a co za tym idzie rodzaje szkół ponadgimnazjalnych i ich krótka charakterystyka ze względu na ukierunkowanie zawodowe. Spotkanie poprowadził doradca zawodowy Piotr Łoś z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi. Rodzice zostali również poinformowani o możliwości bezpłatnego kontaktowania się z doradcą zawodowym w drodze telefonicznej, e-mail`owej oraz osobiście.

Autor tekstu: Piotr Łoś - doradca zawodowy MCIZ w Łodzi

4.02.16


"Drzewo książek"

W sali 34 pojawiło się „Drzewo Książek” na którym uczniowie mogą zawieszać metryczki swoich ulubionych lektur. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na tegoroczne kierunki polityki oświatowej do których należy rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zdaniem pomysłodawczyń, p. B. Gudanis-Kościołek i p. B. Michniewicz, „Drzewo” jest doskonałą okazją do podzielenia się czytelniczymi fascynacjami. Okazuje się bowiem, że wbrew obiegowym opiniom młodzież czyta chętnie, przede wszystkim fantastykę i książki podejmujące bliskie im tematy.
1.02.16


Zachęcamy do lektury recenzji Kuby

Wszyscy znamy talent plastyczny Kuby Ciołkiewicza z kl. Ib. Jego sukcesy są powodem naszej dumy. Dziś chcielibyśmy jednak przedstawić Wam inną umiejętność naszego pierwszoklasisty. Okazuje się, że Kuba jest także znawcą i fanem komiksów, które są jego prawdziwą pasją. W ostatnim czasie na stronach Magazynu Miłośników Komiksów została opublikowana obszerna recenzja autorstwa Kuby.>>> 
1.02.16


Warsztaty językowe z wolontariuszką z Fundacji Szumana

26 stycznia, na zaproszenie opiekunek Szkolnego Klubu Europejskiego „Euromłodziaki” – p. Jolanty Piaseckiej i p. Anniki Niburskiej, odwiedziła nasze gimnazjum wolontariuszka z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Zajęcia stanowiły kolejny etap realizacji międzynarodowego projektu „Europejskie inspiracje”, w którym szkoła współpracuje internetowo z placówkami z Turcji i Chorwacji już od dwóch miesięcy. Pani Johanna O’Brien – wolontariuszka EVS ( Wolontariatu Europejskiego)- pochodzi z Niemiec, z miejscowości Koblenz. Warsztaty, prowadzone głównie w języku angielskim, ale też z elementami zwrotów niemieckich, ściśle były związane z edukacją europejską. Pani O’Brien przybliżyła młodzieży, pracującej w dwóch grupach wiekowych, temat „Czym jest Europa”. Nastolatkowie najpierw prezentowali własne skojarzenia związane z Unią Europejską, a następnie mieli okazję obejrzeć prezentację odwołującą się do mitologicznych i historycznych korzeni naszego kontynentu.
Spotkanie z wolontariuszką było doskonałą okazją dla młodzieży do poszerzenia swojej wiedzy o Unii Europejskiej. Rozbudziło ono także ciekawość uczniów odnośnie pracy wolontariuszy i było doskonałą lekcją języków obcych w praktyce. zobacz zdjęcia>> 
27.01.16


Aleksy Bilski wyśpiewł III miejsce
w Regionalnym Konkursie Kolęd

Aleksy Bilski z kl. IIb zajął III miejsca w kategorii gimnazja - soliści w Regionalnym Konkursie Kolęd, który odbył się 15 stycznia 2016 r w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, a zorganizowany został przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczna. Celem konkursu było wyszukiwanie młodych talentów i upowszechnianie kolęd i piosenek o charakterze świątecznym. Warto dodać, że w tym dniu odbyło się przesłuchanie 72 zespołów i solistów. W składzie jury, oprócz przewodniczącego Dariusza Stachury, znanego tenora oraz Honorowego Obywatela Miasta Brzezin, znaleźli się: z-ca burmistrza Justyna Nowak, Marta Malesa ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach i Justyna Terka z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. Cieszymy się, że zdolności wokalne naszego ucznia zostały zauważone i nagrodzone.
20.01.16


Kuba najlepszy

Kuba Ciołkiewicz odebrał z rąk Burmistrza Koluszek nagrodę za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie na plakat wyrażający sprzeciw przeciwko sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim. Uroczystość miała miejsce 28 grudnia, podczas sesji Rady Miejskiej.
31.12.15


Boże Narodzenie

Przedświąteczny czas wykorzystaliśmy w naszej szkole na dekorowanie sal lekcyjnych i korytarzy. Odbył się również apel „Tradycje i obyczaje świąteczne”, przygotowany pod kierunkiem p. E. Pietrzyk. Była to dobra okazja do wprowadzenia wszystkich w świąteczną atmosferę, tym bardziej, że przygotowywaliśmy się do klasowych Wigilii. Warto dodać, że w tym dniu dwaj uczniowie, Kuba Ciołkiewicz i Marcin Kaluszka, otrzymali, jako nagrodę za zebranie największej ilości surowców wtórnych, darmowe bilety do kina. zobacz zdjęcia>> 
23.12.15


Samorząd Uczniowski dla Domu Małego Dziecka

Święta to szczególny czas, gdy chcemy dzielić się dobrem. Pragniemy pomóc szczególnie tym, którzy nie mają na co dzień zbyt wielu powodów do radości. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć wychowanków Domu Małego Dziecka w Łodzi. Uczniowie i nauczyciele z naszego gimnazjum przynosili środki czystości, ubrania i zabawki dla maluchów. W dniu 21.12.2015 opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Katarzyna Pawlak przekazała, na ręce pracowników placówki, paczkę z darami dla dzieci oraz życzenia zdrowych, spokojnych świąt oraz by Nowy Rok 2016 spełnił ich marzenia, zwłaszcza te o rodzinie.

22.12.15


Zainspirowani Szekspirem – działania w projekcie eTwinning

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROMŁODZIAKI” realizują w tym roku projekt edukacyjny „Europejskie Inspiracje”, do którego włączyły się szkoły z Chorwacji i Turcji. W ramach działań w przedsięwzięciu młodzież wykonuje comiesięczne zadania związane z promowaniem europejskiej sztuki, kultury i literatury. W grudniu nastolatkowie poznawali twórczość Szekspira i jego dramat „Romeo i Julia”. Było to świetnym pretekstem do przyjrzenia się bliżej sylwetce angielskiego dramaturga, a także przygotowania inscenizacji omawianej tragedii. Młodzi ludzie wykonali trzy krótkie scenki ukazujące różne odsłony „sceny balkonowej”. Spośród nich wybrali jedną, ich zdaniem najlepszą, która zostanie umieszczona na wirtualnej platformie twinspace, tak, aby mogli zobaczyć ją inni uczestnicy projektu. Warto dodać, iż każda ze szkół partnerskich również musi sprostać podobnemu zadaniu, nie dziwi zatem fakt, iż nasi uczniowie zadbali o wszelkie szczegóły - stroje, odpowiednią scenografię i perfekcyjną grę aktorską. Pierwszoklasiści, gdyż to oni mierzyli się z dziełem Szekspira, poradzili sobie świetnie, co potwierdziły owacje rodziców podczas prezentacji „Romea i Julii” w trakcie szkolnej wigilii. zobacz zdjęcia>> 
22.12.15


Nasi uczniowie w finale Okręgowego Kokursu Jezyka Angielskiego i Niemieckiego

Miło nam poinformować, że czworo uczniów z naszego gimnazjum zakwalifikowało się do drugiego etapu Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Koluszki, Starosta Łódzki Wschodni oraz „Tydzień w Koluszkach” (patronat medialny). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego oraz wiadomości z zakresu kultury W. Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii.Artur Kupś z klasy Ic i Bartłomiej Pryczek z klasy IIa okazali się najlepsi z języka angielskiego, natomiast Klaudia Siemińska z IIIa i Marta Wachowicz z IIIc zakwalifikowały się w kategorii: język niemiecki. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się do niego odpowiednio 98 (język angielski) i 54 uczniów (język niemiecki) z sześciu gimnazjów: Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach, Gimnazjum w Będkowie, Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Brzezinach, Gimnazjum w Popielawach, Gimnazjum w Rogowie. II Etap konkursu nastąpi 9 lutego, zatem przed naszymi młodymi "językowcami" półtora miesiąca przygotowań, ale już teraz gratulujemy im sukcesu i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w finale!
20.12.15


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „CUDOWNE BOŻE NARODZENIE” - „WONDERFUL CHRISTMAS” - „WUNDERBARES WEIHNACHTEN”

W dniu 17 grudnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-językowy na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną z życzeniami w języku angielskim lub niemieckim - „Cudowne Boże Narodzenie” - „Wonderful Christmas” - „Wunderbares Weihnachten”. W wykonanych przez młodzież pracach konkursowych można było podziwiać różnorodność technik m.in.: witraże, wyklejanki, szkic ołówkiem, ale zdarzały się też oryginalne pomysły, np.bombka wykonana z maleńkich perełek. Konkurencja cieszyła się ogromną popularnością, dlatego też jury, w skład którego wchodziły opiekunki SKE "Euromłodziaki" - p. Piasecka i p. Niburska - miało trudną do podjęcia decyzję. Oprócz walorów estetycznych brano pod uwagę poprawność leksykalną i ortograficzną wpisanych życzeń. Ostatecznie przyznano następujące miejsca: I miejsce - Marta Wachowicz - klasa IIIc II miejsce - Sandra Kumur - klasa II b III miejsce - Krystian Kruś - klasa I b Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór drobnych upominków do sali 22
17.12.15

Z poprawną polszczyzną na co dzień

Sylwia Racz, Paulina Bartnicka, Klaudia Latek, Patrycja Bukowska, Angelika Miazek i Kasia Łudzikowska zakwalifikowały się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Warto dodać, że Sylwia Racz i Paulina Bartnicka, test z I etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień" rozwiązały bezbłędnie.
Już w styczniu uczennice zmierzą się z tekstem pełnym błędów. Ich zadanie będzie polegało na przeredagowaniu wypowiedzi w taki sposób, żeby spełniała kryterium poprawności językowej.Trzymamy kciuki:)
14.12.15


Ktoś wyjątkowy 2015

W ramach Miejsko - Gminnego projektu „Respect – znaczy szacunek” zostały rozdane statuetki „Ktoś wyjątkowy 2015”. Uczniowie, którzy je otrzymali wyróżniają się niezwykłą kulturą osobistą, empatią i szacunkiem dla drugiego człowieka. zobacz zdjęcia>> 
12.12.15


SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI W PROJEKCIE „EUROPEJSKIE INSPIRACJE


Program eTwinning gości w naszej szkole już od 8 lat. Obecny rok szkolny stawia przed nami nowe wyzwania. 7 grudnia przystąpiliśmy do projektu European Inspirations - Europejskie Inspiracje - Europäische Inspirationen , w którym będziemy wspólnie ze szkołą z Zagrzebia poszukiwać inspiracji w różnych dziedzinach europejskiej sztuki, kultury i literatury. Celem naszych działań jest nawiązanie skutecznej komunikacji w języku angielskim i niemieckim, ćwiczenie umiejętności pisania, poszerzanie zasobu słownictwa i stosowanych struktur gramatycznych, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności współpracy online. Efekty twórczości naszych uczniów zostaną opublikowane na platformie twinspace oraz na naszej stronie internetowej i na szkolnym Facebook’u. Pracujemy już nad pierwszym etapem projektu – krótkim filmikiem- w którym nasi uczniowie przedstawią się swoim nowym kolegom i koleżankom z Chorwacji. A już teraz prezentujemy certyfikat projektu.
11.12.15


„Cudowne Boże Narodzenie” - KONKURS

Szkolny Klub Europejski EUROMŁODZIAKI ogłasza konkurs plastyczno-językowy na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim zatytułowany: „Cudowne Boże Narodzenie” - „Wonderful Christmas” - „Wunderbares Weihnachten”. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas I - III naszego gimnazjum.
Cele konkursu: rozwijanie uzdolnień plastycznych, kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych, doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ciekawej i oryginalnej kartki na Boże Narodzenie (z motywem świątecznym lub zimowym) .
Format kartki nie może przekroczyć wymiarów standardowej koperty (C13). Warunkiem koniecznym, oprócz zachowania formatu, jest umieszczenie na kartce życzeń w języku angielskim lub niemieckim. Pracę należy również na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem za pomocą ołówka. Termin oddania prac konkursowych 15 grudnia 2015 do p. Niburskiej lub p. Piaseckiej. Wszystkie zebrane kartki będą wysłane do naszych krajów partnerskich, z którymi współpracujemy od wielu lat. Dla wykonawcy najpiękniejszej kartki drobny upominek.  Zapraszamy!!!
08.12.15


"Szkoła dialogu" dla Szkoły Postawowej nr 2

Od września uczniowie kl Ia pracowali nad projektem „Szkoła dialogu”. Podczas czterech spotkań z edukatorami poznawali kulturę żydowską i odkrywali ślady dawnej historii w otaczającej ich rzeczywistości. Dziś zdobytą wiedzą podzielili się z młodszymi koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wcielając się w rolę przewodników poprowadzili uczniów kl VI, którzy przybyli do nas pod opieką swojej wychowawczyni p. A. Mirowskiej-Krakowiak, ścieżkami zapomnianej historii. Odkryli przed nimi na nowo dobrze znane im miejsca. Dzięki wycieczce dowiedzieli się oni gdzie w Koluszkach znajdowała się synagoga i kto zamieszkiwał w czasie II wojny światowej w domu przy ul. Poprzecznej. Poznali też znaczenie takich słów jak menora czy szojchet. Mieli też okazję spróbować chałki i macy oraz nauczyć się żydowskiego tańca. Rytmiczna „Hava Nagila” spodobała się wszystkim. Miłym, a jednocześnie niezaplanowanym punktem wycieczki, było spotkanie z Mikołajem, który poczęstował młodzież słodyczami. Trzeba przyznać, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 byli wdzięcznymi słuchaczami, za co im serdecznie dziękujemy. Niech zapomniane karty odżyją w ich pamięci bo dzięki temu mają szansę stać się żywymi nośnikami historii. zobacz zdjęcia>> 
08.12.15


 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo