Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Świadectwo o poległych i o nas – czyli słów kilka o zapomnianych cmentarzach.

Jednym z zadań gminy jest opieka nad starymi cmentarzami. Grupa uczniów z klasy II a oraz IId postanowiła szerzej zająć się tym problemem. Informacji o lokalizacji starych cmentarzy udzielili pracownicy Urzędu. Chcąc zdobyć więcej informacji, uczniowie poprosili o pomoc panią bibliotekarkę z Gałkowa Dużego, która od lat zbiera pamiątki i wiadomości.

Ponadto uczniowie postanowili zebrać wiadomości od mieszkańców pobliskich wsi. Spotkania te uzmysłowiły uczniom jak różnorodna i ciekawa była historii naszej gminy. Uczniowie dowiedzieli się również, że w gminie zamieszkiwali obok siebie Polacy, Niemcy i Żydzi, a ich dobrosąsiedzkie stosunki oparte były na poszanowaniu własnej odrębności i głębokiej tolerancji. Efektem pracy uczniów jest album „Świadectwo o poległych i o nas - czyli kilka słów o zapomnianych cmentarzach” oraz strona internetowa www.zapomnianecmentarzewkoluszkach.republika.pl

Działania te poszerzyły wiedzę uczniów i zachęciły ich do dalszych prac i poszukiwania śladów naszej przeszłości.

Cele ogólne

 • Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta oraz z innymi instytucjami.
 • Budowanie w młodych ludziach postawy zaangażowania i wiary we własne sił.
 • Promowanie wartości takich jak odpowiedzialność i  tolerancja.
 • Przygotowanie młodych ludzi do bycia obywatelami.
 • Zainteresowanie uczniów przeszłością.
 • Budowanie świadomości lokalnej wśród uczniów.

  Miejsce organizacji projektu:

  Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach

  Organizator projektu:

  Aneta Korczyńska

  Osoby współpracujące:

  Jolanta Pluta

  Czas realizacji:

  Wrzesień- Październik 2005

  Uczestnicy projektu:

  klasa IIa i II d

  Etapy realizacji

  1. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu.
 • Zapoznanie uczniów z celami projektu.
 • Podział na grupy, wyznaczenie liderów poszczególnych grup, przydział zadań:
    -Zebranie informacji w Urzędzie Miasta na temat lokalizacji dawnych cmentarzy
    -Zorganizowanie wycieczek
    -Wykonanie zdjęć
    -Stworzenie albumów
    -Utworzenie strony internetowej
 • Ustalenie sposobu oceniania.

  2. Kolejne spotkania
 • Omówienie zebranych materiałów 
 • Ocena podjętych działań 

  3. Spotkanie podsumowujące
 • Ocena prac
 •  Spisanie wniosków

  4. Ewaluacja projektu
  Uczniowie:
 • poznali historię cmentarzy
 • poznali ważne wydarzenia historyczne, które rozgrywały się na terenie gminy
 • nauczyli się szacunku dla różnorodności przedwojennego społeczeństwa
 • doskonalili sztukę fotografowania
 • kształcili umiejętność przeprowadzania wywiadu
 • nauczyli się wykorzystywać zebrane informacje
 • doskonalili umiejętność wykorzystania komputera przy tworzeniu albumu
 •  nauczyli się tolerancji dla innych wyznań i kultur

 •  

  Koluszki ul. Mickiewicza 8
  tel.(44) 714-58-63
  e-mail:gim2@koluszki.pl


  JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

  Photo