Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Jak spędzić wolny czas w Koluszkach?

I. Ogólne założenia projektu

Koluszki to niewielkie miasteczko w województwie Łódzkim. Kiedyś ważny węzeł kolejowy, dziś czasy świetności ma już za sobą. Co ciekawego ma do zaoferowania dzieciom i młodzieży? Tworząc ten projekt chciałam przybliżyć naszym gimnazjalistom ciekawe miejsca, gdzie można miło spędzić czas, zrelaksować się, czy też odpocząć od męczącej nauki.

II. Cele projektu

Budowanie więzi z rodzinną miejscowością
Zaproponowanie uczniom ciekawych miejsc
Propagowanie zdrowego  trybu życia
Rozpowszechnianie aktywnych form wypoczynku
Pobudzanie i zachęcanie do rozwijania myślenia, wyobraźni i inwencji twórczej.
Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy
Rozwijanie samodzielności i kreatywności

III.Koordynator:

Aneta Korczyńska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

V.Uczestnicy

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Koluszkach –klasy drugie

V. Czas realizacji

Marzec – maj 2006 – zajęcia wiedzy o społeczeństwie

VI.Formy prezentacji

Plakaty
Albumy
Prezentacje multimedialne

VII. Ocena prac

Podczas oceniania  pod uwagę będzie brana strona merytoryczna pracy (odpowiednie dobranie materiału) , jak również wizualna i estetyczna. Tworząc prezentacje multimedialne, uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela informatyki.

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo