Gimnazjum nr 2 w Koluszakch

     Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
18 stycznia 2017 r. Termin wystawienia ocen
24 stycznia 2018 r. Klasyfikacja śródroczna
19stycznia – 11 lutego 2018 r. Ferie zimowe
Ustalenie nastąpi w terminie późniejszym. Rekolekcje wielkanocne
29 marca - 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
19-21 kwietnia 2018 r. Egzamin gimnazjalny
12 czerwca 2018 r. Termin wystawienia ocen
13 czerwca 2018 r. Klasyfikacja roczna
22 czerwca 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca –31 sierpnia 2018 r. Ferie letnie

Uroczystości szkolne i uczniowskie

Święto Patrona Szkoły 25 maja 2018 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego  22 czerwca 2018 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć lekcynych

Święto Zmarłych 1 listopada 2017 r.
Boże Narodzenie 25 – 26 grudnia 2017 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2018 r.
Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia 2018 r.
Święto Pracy 1 maja 2018 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2018 r.
Boże Ciało 31 maja 2018 r.

Dni dodtkowo wolne od zajęć lekcynych: 6.10.2017r., 30.04.2018r., 2.05.2018r., 4.05.2018r., 1.06.2018r.


 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo