Wszystkie Kolory wiata

Czy pomaganie jest przyjemne?
Czy szmaciana laleczka moe uratowa ycie dziecka?

Uczniowie naszej szkoy postanowili wzi udzia w nowym projekcie edukacyjnym UNICEF- WSZYSTKIE KOLORY WIATA. W Polsce kampani wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF- pani Majka Jeowska.


Celem projektu jest:
-ksztatowanie wród dzieci i modziey postawy tolerancji i otwartoci na inne kultury,
-pokazanie, e pomaganie moe by nie tylko poyteczne, ale take przyjemne,
-zebranie rodków na ratowanie ycia dzieci w Sierra Leone

W ramach akcji uczniowie bd przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te s niezwyke, bo symbolizuj pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujcych dzieci na wiecie. Kada z nich bdzie miaa swoj tosamo. Uczniowie sami wybior dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a take imi i wiek, które umieszcz w specjalnym „akcie urodzenia”. Laleczki zostan zlicytowane podczas zorganizowanych w szkole wydarze, imprez. Pienidze z licytacji zostan wysane do Warszawy, do Unicef. Za te pienidze zostan zakupione szczepionki dla dzieci z Sierra Leone.

Kada szkoa wybierze najadniejsz laleczk, której zdjcie zostanie umieszczone w internecie. W trakcie gosowania zostanie wybrana jedna najpikniejsza lalka. W nagrod w zwyciskiej szkole zostanie zorganizowany koncert Majki Jeowskiej. Apelujemy do wszystkich uczniów naszej szkoy o przystpienie do tej wanej akcji. Pamitajmy, e robic naprawd niewiele moemy pomóc tym najbardziej potrzebujcym, maym dzieciom.

POMAGANIE JEST PRZYJEMNE! PRZEKONAJ SI!POMAGANIE JEST PRZYJEMNE! PRZEKONAJ SI!

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo