Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

.SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Opiekun samorządu: mgr Katarzyna Pawlak

Skład samorządu

Przewodniczący: Jan Nowiński
Zastępca: Gabriela Chrobak
Sekretarz: Joanna Chojnacka
Skarbnik: Mateusz Kwiecień
- Sara Guzek
-Wiktoria Ludwiczak
- Aleksandra Lebioda
- Weronika Wach
- Maria Głowacka
- Klaudia Sobczak
- Patrycja Najder

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów;
współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
szerzenie oświaty zdrowotnej;współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
propagowanie postaw ekologicznychszerzenie oświaty zdrowotnej;
rozszerzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki;
pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów;
rozwijanie samorządności uczniów oraz współodpowiedzialności za kierowanie szkołą;
organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły;
kształtowanie uznania dla postaw aktywnych;
obrona interesów społeczności uczniowskiej;
przygotowanie uczniów do życia w społeczności demokratycznej;
kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów;
kształcenie umiejętności godnego uczestnictwa w różnych rodzajach uroczystości szkolnych i w miejscach pamięci narodowej;
godne reprezentowanie szkoły;
dawanie pozytywnego przykładu innym uczniom.

OGÓLNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych;
pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych;
reprezentowanie uczniów oraz pomoc w przypadkach konfliktowych;
organizowanie spotkań koła samorządowego w celu omówienia spraw bieżących;
współpraca z zespołem wychowawczym oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły;
organizowanie akcji charytatywnych i konkursów.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zadania do realizacji Termin
Wybory Samorządu Uczniowskiego Wrzesień 2017
Sporządzenie planu pracy Samorządu Szkolnego, ustalenie listy osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Październik 2017
Dzień Edukacji Narodowej- złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły. Październik 2017
Prace porządkowe na Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów. Październik/Listopad 2017
Udział w obchodach Święta Niepodległości . Listopad 2017
Wróżby andrzejkowe. Przeprowadzenie konkursu na najlepsze przebranie. Listopad 2017
Obchody Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS. Okolicznościowa gazetka. Grudzień 2017
Mikołajki, rozdanie cukierków uczniom i nauczycielom. Dzień pod hasłem „Kto jest na czerwono ubrany, ten nie jest pytany”. Grudzień 2017
Zorganizowanie zabawy choinkowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski. Grudzień 2017
Boże Narodzenie- składanie życzeń Gronu Pedagogicznemu oraz całej społeczności szkolnej. Grudzień 2017
Spotkanie noworoczne. Styczeń 2018
Poczta walentynkowa. Luty 2018
Ostatki- konkurs na najciekawsze przebranie. Luty 2018
Akcja charytatywna - zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska. Marzec 2018
Gazetka poświęcona Świętom Wielkanocnym. Kwiecień 2018
Obchody Dnia Ziemi Kwiecień 2018
Zbiórka darów dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi. Maj 2018
Podaj rękę tym, co podają łapę - schronisko Maj 2017
Pomoc w szkolnych imprezach okolicznościowych. Cały rok 2017/2018
Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego. Cały rok 2017/2018

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo