Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Opiekun samorządu: mgr Katarzyna Pawlak

Skład samorządu

- Patrycja Najder - przewodnicząca
- Emilia Tomaszewska – zastępca
- Weronika Wach - sekretarz
- Mateusz Kwiecień - skarbnik
- Sara Guzek
- Klaudia Sobczak
- Marysia Głowacka
- Wiktoria Ludwiczak
- Wiktoria Olczyk
- Patrycja Ślązak

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów;
współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
szerzenie oświaty zdrowotnej;współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
propagowanie postaw ekologicznychszerzenie oświaty zdrowotnej;
rozszerzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki;
pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów;
rozwijanie samorządności uczniów oraz współodpowiedzialności za kierowanie szkołą;
organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły;
kształtowanie uznania dla postaw aktywnych;
obrona interesów społeczności uczniowskiej;
przygotowanie uczniów do życia w społeczności demokratycznej;
kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów;
kształcenie umiejętności godnego uczestnictwa w różnych rodzajach uroczystości szkolnych i w miejscach pamięci narodowej;
godne reprezentowanie szkoły;
dawanie pozytywnego przykładu innym uczniom.

OGÓLNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych;
pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych;
reprezentowanie uczniów oraz pomoc w przypadkach konfliktowych;
organizowanie spotkań koła samorządowego w celu omówienia spraw bieżących;
współpraca z zespołem wychowawczym oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły;
organizowanie akcji charytatywnych i konkursów.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zadania do realizacji Termin
Wybory Samorządu Uczniowskiego Październik 2016
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Październik 2016
Zatwierdzenie planu i przedłożenie pani dyrektor. Październik 2016
Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie bukietów. Październik 2016
Konkurs na najlepsze przebranie na Hallowen. (kto przebrany, nie pytany.) 28 października 2016
Udział w obchodach Święta Niepodległości – sprzątanie grobu nieznanego żołnierza. Listopad 2016
Andrzejki – wróżby Listopad 2016
Mikołajki (kto na czerwono ubrany nie pytany) Grudzień 2016
Świąteczna paczka dla łódzkiego pogotowia opiekuńczego. Grudzień 2016
Życzenia świąteczne. Grudzień 2016
Wigilia dla samorządu. Grudzień 2016
Walentynki – kto w serduszka ubrany nie jest pytany
- poczta walentynkowa
Luty 2016
Dyskoteka karnawałowa – konkurs na najlepsze przebranie. 17 lutego 2017
Dzień kobiet i chłopaka – wybory miss i mistera. 8 marca 2017
Kiermasz wielkanocny. Kwiecień 2017
Obchody świąt majowych. Maj 2017
Podaj rękę tym, co podają łapę - schronisko Maj 2017
Dzień dziecka – zbiórka dla domu małego dziecka w Łodzi. Czerwiec 2017
Czytamy najmłodszym. Wizyta w przedszkolu. Czerwiec 2017
Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego. Cały rok 2016/2017

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo