Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019Opiekun samorządu: mgr Katarzyna Pawlak

 Skład samorządu:

 Przewodnicząca: Wiktoria Ludwiczak
Zastępca: Sara Guzek
Skarbnik: Mateusz Kwiecień
Pozostali członkowie:
Joanna Chojnacka
Barbara Górna


CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów;
współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
szerzenie oświaty zdrowotnej;współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych;
propagowanie postaw ekologicznychszerzenie oświaty zdrowotnej;
rozszerzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki;
pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów;
rozwijanie samorządności uczniów oraz współodpowiedzialności za kierowanie szkołą;
organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły;
kształtowanie uznania dla postaw aktywnych;
obrona interesów społeczności uczniowskiej;
przygotowanie uczniów do życia w społeczności demokratycznej;
kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów;
kształcenie umiejętności godnego uczestnictwa w różnych rodzajach uroczystości szkolnych i w miejscach pamięci narodowej;
godne reprezentowanie szkoły;
dawanie pozytywnego przykładu innym uczniom.

OGÓLNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych;
pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych;
reprezentowanie uczniów oraz pomoc w przypadkach konfliktowych;
organizowanie spotkań koła samorządowego w celu omówienia spraw bieżących;
współpraca z zespołem wychowawczym oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły;
organizowanie akcji charytatywnych i konkursów.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zadania do realizacji Termin
Wybory Samorządu Uczniowskiego Wrzesień 2018
Dzień Edukacji Narodowej- złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły. Październik 2018
Prace porządkowe na Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów. Październik/Listopad 2018
Udział w obchodach Święta Niepodległości . Listopad 2018
Wróżby andrzejkowe. 30 Listopada 2018
Obchody Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS. Okolicznościowa gazetka. Grudzień 2018
Mikołajki, rozdanie cukierków uczniom i nauczycielom. Dzień pod hasłem „Kto jest na czerwono ubrany, ten nie jest pytany”. Grudzień 2018
Zorganizowanie zabawy choinkowej. Grudzień 2018
Boże Narodzenie- składanie życzeń Gronu Pedagogicznemu oraz całej społeczności szkolnej. Grudzień 2018
Poczta walentynkowa. Luty 2019
Akcja charytatywna - zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska. Marzec/Kwiecień 2019
Obchody Dnia Ziemi. Zbiórka baterii. Dzień pod hasłem: ,,Kto na zielono ubrany, ten nie pytany”. Kwiecień 2019
Pomoc w szkolnych imprezach okolicznościowych. Cały rok 2018/2019
Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego. Cały rok 2018/2019

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo