Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Umiejętności ponadprzedmiotowe

1. Planowanie , organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności.

 2.Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach , prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi , poprawne posługiwanie się językiem ojczystym , przygotowanie do publicznych wystąpień.

3.Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie , budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowań obowiązujących norm.

 4.Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 5.Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

 6. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.

 7. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8.Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

powrót <<

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


JESTEŚMY NA FACEBOOK'u

Photo